Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel

17. 12. 2007
Pečický kostel je zasvěcen sv. Vavřinici. Obraz na hlavním, barokním oltáři, umučení sv. Vavřince z druhé poloviny 17. století, Je údajně dílem Karla Škréty .Postranní oltáře zhotovil roku 1881.tyrolský řezbář Ferdinand Demetz, obrazy panny Marie a sv. Jana Nepomuckého na nich jsou dílem V. Umlaufa z téže doby; křížová výprava je dílem ak. mal. Tomáše Scheuchela, posvěcena byla 17.3.1912.Varhany od pražské firmy Hubička byly instalovány před 1. světovou válkou, lavice byly pořízeny roku 1937. Sochu Nejsvětějšího srdce páně (od mnichovské firmy Kunsranstalt Majer) za 200 zlatých platil neznámý dárce, socha Panny Marie (od firmy Bratři Buškové, Sychrov) byla placena z výtěžku přednášky třídního učitele os pouti do Lurd 17.3. 1912. Ve věži 2 zvony: jeden z roku 1513 (výška 60 cm, dolní průměr 23 cm), který ulil zvonař Bartoloměj z nového města Pražského; druhý z roku 1858 (výška 36 cm, dolní průměr 45 cm), který ulil zvonař Brikcí.Tento druhý (o váze 38.4 kg) však není zcela původní – byl totiž, jak uvádí farní kronika, přelil (se zachováním původního textu i symbolů, s doplněným textem ,,Přelil nákladem záduší Pečického a věnován ku cti sv.Vavřince v roce 1892, když farářem byl Vojtěch Straka“.);po přelití ho zvonař Josef Diepolt z Prahy dodal 20.3.1893 a 23.3. zavěsil (celkový naklad 370 zl.34 kr.). 24.3. večer zazněl poprvé… Do roku 1830 byl kolem kostela hřbitov, pak byl založen za vsí nový. Pří opravě kostela v roce 1923 byl nalezen zazděný výklenek, a v něm Krameriovy noviny z roku 1898, latinská zpráva faráře F.A. Suchého o stavu kostela a další materiály ;po opravách kostela znovu vysvětlil 24.8.1924 arcibiskup Ant.Podlaha. Už před tím, od roku 1922 žádal správce farnosti o elektrifikaci kostela, dlouho marně; Došlo k ní až v roce 196, a to tak, že řídící pan učitel Fr. Kopecký sám chodil I v okolních obcích dům od domu s prosbou o příspěvek. V Pečicích vybral tehdy 1 354 Kč, v Bohosticích 350 Kč, v Cetyni 574 Kč, v Kamenné 483 Kč, v Drsníku 726 Kč, v Luhu 470 Kč, v Pečičkách 928 Kč a na Hatích 53 Kč. Elektrifikaci provedla firma Václava Pazderníka (instalováno 66 světel). Chrámový kůr v pečicích vedl od roku 1937 Fr. Kopecký, pak K. Hošek. Pořadí zdejších farářů:Mastný,Tvrzský, Kratochvíl, Kroupa, Matějovský,Šebánek, Urban, Straka, Pazderka, Šarapatka, Mandlík, Novák, Davídek, Bučil, Záruba, Hošek, Horák. Nyní je zde od června 2004…………………………………. V průběhu první sv. války museli narukovat všichni muži.(Veškerá práce a starost o rodinu-zbyla na ženách a dětech). Vzhledem k dosti značnému počtu padlých ve válce pojal kronikář myšlenku postavit padlým pomník….Bylo potřeba obstarat potřebný obnos, což se podařilo součtem výnosů žákovských a dorosteneckých divadel, zábav i občanských sbírek, (občané z Drsníku 200 K, z Cetyně 175,30 K, z Bohostic 198.50 K, z Kamenné 107 K, z Pečiček 214.30K, z Pečic 366.90 K, dodatek –280 K).Pomník z kolárovické žuly, který nese jménem 56 padlých (16 z Pečic, 6 z Pečiček, 2 z Drsníku, 9 z Cetyně , 4 z Kamenné, 19 z Bohostic), stál celkem 4.723.60 Kč.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář