Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie obce

17. 12. 2007
První písemná zmínka je v listu Jana Lucemburského z 28. prosince roku 1336. (V tomto listu je poprvé uvedeno nejen jméno osady Pečice, ale také Smolotel, Zduchovic, Hbit aj.) Další zmínky o Pečicích a Pečičkách jsou z roku 1852. (ve tvaru Pecczicz), jsou z roku 1369. (ve tvaru 1369. (ve tvaru Petczicz), 1384. (ve tvaru Peczicz), 1524 (Malé Pečice), 1653. (Welké-Malé Pecžicze) a 1655. (Pečice).Název sám vysvětluje v původním tvaru (Peččice), jako ves lidí Peckových.O Drsníku je první písemná zmínka 1603. (a pak 1606.a to v deskách zemských, a 1610. v Urbáři panství dobříšského). V 17. století patřily Pečice a Pečičky spolu s Lešeticemi, Palivem, Dubencem, Ouběnicemi, Druhlicemi, Horními a Dolními Hbity, Smolotely, Bohosticemi a Cetyní k panství milínskému. Tam také byla zapsána i pomístní jména rolí a luk: Na Zluší, Nade vsí, Na škrobě, V jidlech, Za Hořicí, V Šimánkách, Na voze, Na hlíně, Honce, Dvořiště, Pode Ptečí, Na pastvišti, Na mýtinách, U Přůšovic, Pod stavením, Za horou, Trávník, Pod skalicí, U mostu, Sádek, V záseku, U Nívy, Naprostřed, Vrbejch, Návoz, Za hájky, Na březích, V klíních, Na Stříteži, Na srbský hoře, Za březím, Bolekov, Na lomích, Na Lybitině, Na požáru, Na Vokrouhlici, Na poloucích, Ve skalách aj..Dnes jsou názvy jistě téměř zapomenuté. Kroniku obce začal v roce 1937.psát František Kopecký, řídící učitel (za starosty Fr. Čermáka) V té době měla obec katastrální rozlohu 405.83 ha (292.3 ha polí, 23.3 ha luk, 59.4 ha lesů, 10.3 ha pastvin, 4.6 ha zahrad, 4.3 ha rybníků, 7.8 ha neplodné půdy). Jediná silnice (vybudovaná v roce 1914. – většinou po trase někdejší *Zlaté Stezky*, obchodní to středověké trasy z Pasova do Prahy). spojovala obec s okresní silnicí milovickou a státní silnicí v milíně… Dlužno uznat, že tato pečická kronika je díky zapisovateli téměř unikátní: asi žádná kronika žádné jiné obce v okolí nezahrnuje tolik informací z minulosti. Kronikář zaznamenal zcela detailně nejen historii obce, ale i fakta širší, platná pro celý region (Kde který obyvatel, sám či s rodinou, užíval kdy jakého pozemku, kdy který obyvatel byl dlužen jaký úrok při vypořádaného svatohavelského, svatojirského či vánočního dluhu, kde v kterém byli chováni sirotci (Registra sirotčích panství karlštejnských 1657- 1666)...Tehdy totiž mnozí rodiče *z velkoměsta* dávali své děti (o důvodech se dnes lze jen dohadovat) *na výchovu* na vesnici, a platili za ni.(Pravda: některé svěřené děti byly vychovány dobře, jinde však mohlo dojít k něčemu uplně jinému). Do roku 1864. tvořily osady Pečice, Pečičky, Smolotely, Cetyně a Bohostice jedinou obec; v roce 1864. se první dvě osady, a to s názvy Velké Pečice a Malé Pečice, osamostatnily (k 2.7. Příbram č. 29.728 začali platit 1921 pak podle výnosu okresní politické správy původní názvy, Pečice a Pečičky).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Miluji Pečice

(msupik1@seznam.cz, 20. 6. 2016 22:04)

Dobrý den, náhodou jsem narazil na tuto stránku o Pečicích a velmi mne to potěšilo, jelikož mám trochu předků z této obce a narodila se tu moje babička roku1918, Alžběta Kliková rozená Švehlová a vdala se tu s dědou-V. Klikou, který dojížděl a učil ve vesničce Zbenické Zlákovice. Ještě jsme tu měli příbuzného, který byl místním kovářem. Pečickým zdar.

Re: Miluji Pečice

(Ivana Stottan, 17. 8. 2016 13:21)

Kronika Pečic existuje? Kde se dá na ni podívat?

Pečičtí královští manové

(Alexandr Debnar, 14. 2. 2012 11:27)

Prosím o zprávu, zda se v pečické kronice zachovala nějaká zpráva o této rodině Wolfů (Vlků), karlštejnských královských manů a zda se toto jméno dosud v obci vyskytuje, eventuelně zda má kořeny doložené až k této vladycké rodině.

Královští karlštejnští manové z Pečic

(Alexandr Debnar, 14. 2. 2012 11:23)

Jiří Wolf (Vlk) man karlštejnský v Pečicích v r. 1653, Karel Vlk, man Pečice (1751 - 25.1.1831), František Vlk, man karlštejnský (1799 - 26.9.1833) - kdo má bližší znalosti, kde, na kterém statku v Pečicích tato rodina sídlila, kda šlo o hájitelný objekt a zda se po něm zachovaly nějaké pozůstatky?

Královští karlštejnští manové v Pečicích.

(Alexandr Debnar, 14. 2. 2012 8:47)

Domnívám se, že by bylo vhodné do textu doplnit, v kterém čísle popisném, nebo obecně, kde se nacházelo sídlo královských karlštejnských manů Vlků (Wolfů) a zda se z něho v obci dochovaly nějaké hmotné památky. Neškodilo by vůbec se zmínit o trvání vojenské instituce manů z Pečic.

Rodokmen

(Schneiderová, 19. 4. 2009 18:46)

Dobrý den. Prosím pěkně, není ve Vaší kronice nějaká zmínka o sedláku Matěji Horkém (cca rok 1800) z Drsníku? Za případnou ochotu moc děkuji. Schneiderová

Re: Rodokmen

(olda safarik, 10. 5. 2011 19:32)

[PDF] Místopis BřH04 - Měšťané a řemeslníciFormát souboru: PDF/Adobe Acrobat - Rychlé zobrazení
Horký, Matěj (Mates). * 18.02.1819 Březové Hory (PB). Č. mistr řeznický, měšťan. ...... Choť: Josefa (* 23.07.1841 Drsník – PB, +. 30.01.1919). ...
www.spolek-prokop-pribram.cz/materialy/MistopisBrH4.pdf

odkaz: http://www.pecice.estranky.cz/clanky/historie-obce/historie-obce.html#comments-form

Re: Rodokmen

(olda safarik, 10. 5. 2011 19:40)

a teď ten správný odkaz :-) http://www.exit162.cz/download/exit_2007/0704-exit162.pdf

......

(xxx, 17. 12. 2007 19:15)

Je vidět, že teprve začínáš ale pro začátek je to pěkné....!!!